« terug naar programma

Masterclass 1.1: Ethiek in de sport


Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.

 

De rol van ethiek op het veranderende speelveld in de sport.

Door de verschillende crises in de afgelopen jaren is er een toegenomen maatschappelijke aandacht voor moraliteit en ethiek. In de sportwereld veroorzaakten schandalen rondom corruptie, grootschalige doping en financieel wanbeleid voor veel verontwaardiging. In de afgelopen jaren hebben vooral de grote internationale sport organisaties zoals FIFA, UEFA en IOC te maken gehad met heftige publieke boosheid, maar ook individuele sporters zoals verschillende wielrenners vanwege vals spel.

Op verschillende niveaus wordt er gediscussieerd over wat het juiste handelen is. Een goede governance en heldere regels blijken onvoldoende om te zorgen voor een speelveld waar alle stakeholders het gevoel hebben dat het spel eerlijk gespeeld wordt.

Wat betekent dit voor het speelveld van de Nederlandse sport, de verenigingen, haar bestuurders, vrijwilligers maar ook voor de sporters zelf?

 


Spreker(s):

Martijn van Westerop