« terug naar programma

Masterclass 1.2: Corporate Identity voor sportorganisaties


Hoe verenig je vrijwilligers in je vereniging?

Coporate identity is “hetgeen” dat uw sportvereniging of -organisatie verbindt met de omgeving en stakeholders. Het is ook hetgeen dat zorgt voor een blijvende (zich aan de tijd aanpassende) verbinding met stakeholders zoals sporters, vrijwilligers, bestuurders, sponsoren, overheden, etc.

 

Masterclass thema’s

 

Corporate identity elementen:

-  Organisatiemodel en interne atmosfeer/cultuur: dat wat direct betrokkenen ervaren;

-  Communicatie: dat wat doelgroepen horen en lezen, de boodschap;

-  Gedragingen: de uitstraling zoals professionaliteit, dresscode, taalgebruik, etc..

 

Beweegredenen van vrijwilligers:

-  Motieven vanuit burgerlijke betrokkenheid bij sport en andere activiteiten;

-  De sociale arena, de omgevingsfactoren waarin het individu leeft en beweegt;

-  De corporate identity van de sportclub; het profiel van de organisatie en de aantrekkingskracht (belonging needs).


Spreker(s):

Prof.Dr. Dewanand Mahadew