« terug naar programma

Masterclass 2.2: De waardenvolle club


Leden, supporters, sponsors, overheden, media en maatschappelijke organisaties verwachten in toenemende mate dat voetbalorganisaties bijdragen aan publieke vraagstukken. Als gevolg dienen voetbalbestuurders en –managers nu ook publieke waarden te creëren, naast sportieve, culturele en zakelijke waarden. Dit stelt hen voor de nodige problemen.

 

In deze masterclass constateert Frank van Eekeren dat in de praktijk zich twee typen voetbalorganisaties aftekenen: de Zakelijke Club, waarin een kritische houding bestaat ten aanzien van publieke waardencreatie, en de Open Club, waar de nadruk op publieke waardencreatie de creatie van sportieve, culturele en zakelijke waarden onder druk zet. 

 

Van Eekeren voegt een alternatief ideaaltype toe: de Waardenvolle Club. Hierin wordt de centrale dienst (het voetbal) beschouwd als waardencreator - en niet als product of middel - en vindt sturing plaats op basis van verantwoordelijkheid en reflectie. De Waardenvolle Club reikt handvatten aan voor het handelen van bestuurders en managers van voetbalorganisaties en andere hybride dienstverlenende organisaties.


Spreker(s):

Dr. Frank van Eekeren