« terug naar programma

Masterclass 2.4: Sportmarketing, cases & tools


In deze masterclass wordt de marketing van sport zowel van de kant van de "sportconsumenten" en de sponsors als van de kant van de sportorganisaties en atleten bekeken. Ook de bestuurlijke kant komt aan de orde. Hierbij wordt ook een gevalideerd model getoond en uitgelegd over de "marketing" waarde van de sport in een moderne digitale economie. Verder wordt er geput uit de rijke ervaring van de spreker als sponsor en gesponsorde. NB: Een belangrijk deel van het materiaal zal in de Engelse taal zijn.


Spreker(s):

Prof. Frans Cornelis