« terug naar programma

Masterclass 2.5: Wat is de impact van een gezonde omgeving voor een sportvereniging of -organisatie en hoe realiseer je dit?


Een sportvereniging is in beginsel gericht op spel, bewegen en gezondheid. Echter een gezonde omgeving gaat verder dan gezond eten en drinken in het clubhuis, kantine of sporthal. Het betekent ook een context creëren waarin medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, sporters en ouders zich optimaal kunnen voelen en bewegen, in welke rol ze ook hebben.

 

In een interactieve sessie zullen Martin Hersman en Fleur Mulders u meenemen en laten ervaren hoe een gezonde omgeving er uitziet, wat de elementen en voorwaarden zijn en hoe je dit realiseert?

 

 


Spreker(s):

Fleur MuldersMartin Hersman