« terug naar programma

Ondernemerschap voor verenigingsbestuurders


Subsidies en sponsoring zijn voor veel verenigingen jarenlang de kurk geweest waarop de financiële huishouding dreef. Dat is anno 2017 al niet meer zo vanzelfsprekend. Een trend die zich naar het zich laat aanzien zal doorzetten. Nieuwe bronnen van inkomsten zijn onontbeerlijk.

 

Rasondernemer Hans Biesheuvel deelt, met een knipoog naar de politiek, zijn visie op ondernemerschap voor verenigingsbestuurders.

Retaildeskundige Wouter van der Leij ziet nieuwe verdienmodellen voor sportverenigingen.

Frits Avis, Directeur Nederlandse Ski Vereniging, doet verslag van een verandertraject dat hij is gestart.


Spreker(s):

Hans BiesheuvelWouter van der Leij LL.M.Frits Avis