« terug naar programma

Woord van welkom door de heer Jan Rijpstra, Burgemeester van de gemeente Noordwijk


Noordwijk is trots uitgeroepen te zijn tot European City of Sport 2017. Een reden voor het gemeentebestuur om naast talrijke sportieve activiteiten ook veel aandacht te besteden aan ontwikkelingen in de organisatie en infrastructuur van sport. Met elkaar een langetermijn visie ontwikkelen. Jan Rijpstra, naast burgemeester van Noordwijk ook zeer ervaren sportbestuurder en binnenkort afstuderend met sporthistorisch onderzoek aan de Radboud Universiteit, heet de deelnemers van harte welkom.

 


Spreker(s):

Jan Rijpstra