< terug naar sprekers

Dr. Frank van Eekeren


Frank van Eekeren (1972) is als senior adviseur en onderzoeker verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Tevens coördineert hij het focusgebied  Sport & Society van de Universiteit Utrecht en het Vitality onderzoeks- en onderwijsprogramma van Universiteit Utrecht, UMCU en TU Eindhoven. Ook is hij manager van het landelijke kennis- en innovatienetwerk Sport & Society, waarin onderzoekers van verschillende universiteiten en hogescholen met elkaar samenwerken aan vraagstukken over de maatschappelijke betekenis van sport.

 

Frank heeft zich gespecialiseerd in de maatschappelijke betekenis en organisatie van de sport. Centrale thema's zijn: publieke waardecreatie in en door voetbalorganisaties; MVO door sportorganisaties, maatschappelijke impact van mega sport evenementen; sport en ontwikkelingssamenwerking; goed bestuur in internationale sportorganisaties.

 

Op 16 december 2016 promoveerde hij op het proefschrift 'De Waardenvolle Club', waarin hij een nieuw ideaaltype (voetbal)organisatie introduceert.


Sessies

Masterclass 2.2: De waardenvolle club