< terug naar sprekers


Sessies

Welkomstborrel

Zaal open

Opening

Woord van welkom door de heer Jan Rijpstra, Burgemeester van de gemeente Noordwijk

De historie van de sportvereniging vs. haar toekomstperspectief

Ondernemerschap voor verenigingsbestuurders

De impact van technologische ontwikkelingen op sportorganisaties en -verenigingen

Executive lunchbuffet

Beleid, sport en stadsontwikkeling

Sportmarketing en value propositions

Tea break

Forumdiscussie 1: Sportinfrastructuur als katalysator voor sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen

Forumdiscussie 2: nieuwe sportvormen en doelgroepen

Forumdiscussie 3: round-up

Netwerkborrel

Diner

Masterclasses ronde 1

Masterclass 1.1: Ethiek in de sport

Masterclass 1.2: Corporate Identity voor sportorganisaties

Masterclass 1.3: De sportvereniging van de toekomst

Masterclass 1.4: Ondernemerschap voor verenigingsbestuurders

Masterclass 1.5: De gymzaal van de toekomst

Masterclasses ronde 2

Masterclass 2.1: Wat zijn maatschappelijke effecten van sport/ bewegen en de sportvereniging?

Masterclass 2.2: De waardenvolle club

Masterclass 2.3: Nieuwe verdienmodellen voor sportaccommodaties

Masterclass 2.4: Sportmarketing, cases & tools

Masterclass 2.5: Wat is de impact van een gezonde omgeving voor een sportvereniging of -organisatie en hoe realiseer je dit?

Afsluitende borrel