< terug naar sprekers

Jan Rijpstra


Jan Rijpstra startte zijn loopbaan als gymnastiekleraar en docent aan de academie voor lichamelijke opvoeding in Groningen om vervolgens te switchen naar politicus en sportbestuurder.

Van 1994-2005 was Rijpstra lid van de Tweede Kamer waar hij zich bezighield met onder meer sport en nam op dit gebied diverse initiatieven. In 2005 werd hij burgemeester van Tynaarlo.

 

Als sportbestuurder was hij onder meer vice-voorzitter van de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Honk- en Softbalbond. Jan Rijpstra is voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor leraren Lichamelijke Opvoeding, de Koninklijke Bond tot het Redden van Drenkelingen en van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Sinds december 2014 is hij burgermeester van de gemeente Noordwijk. In zijn vrije tijd doet hij sporthistorisch onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 

 


Sessies

Woord van welkom door de heer Jan Rijpstra, Burgemeester van de gemeente Noordwijk

Forumdiscussie 3: round-up