< terug naar sprekers

Prof.Dr. Marjet Derks


Marjet Derks (1958) studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit, waar zij zich specialiseerde in de geschiedenis van sport, populaire cultuur, gender en religie. Na haar aanstelling als assistent in opleiding werkte zij als wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Sportmuseum in Lelystad. In 1995 richtte zij met twee collega's Stichting Echo op, een onafhankelijke stichting ter stimulering van historisch onderzoek naar religie, religieuzen en de betekenis van godsdienst in het dagelijks leven.

Sinds 1 september 2006 is zij als docent en onderzoekster verbonden aan de vakgroep Geschiedenis, sinds 2010 in het bijzonder aan Cultuurgeschiedenis.

 

Het onderzoek van Derks richt zich met name op de geschiedenis van sport en lichaamscultuur, in het bijzonder vanuit cultuurhistorisch en genderperspectief. Centrale thema’s zijn transnationale toe-eigeningen van sport, de betekenis van het publiekelijk vieren van overwinningen voor het nationale of regionale zelfverstaan, en gewenst en ongewenst sporterfgoed. Zij is projectleider van het onderzoeksprogramma Sportgeschiedenis: 'Sport, identiteit en moderniteit (1813-2013).


Sessies

De historie van de sportvereniging vs. haar toekomstperspectief