De veranderende sportvereniging

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in sportclub perspectief

Sport zorgt voor een vitale samenleving, maar ook voor verbinding en verbroedering.
De rol van sport verandert en daarmee ook de maatschappelijke rol van de sportvereniging. Niet alleen sociaal, maar ook economisch.

Ben jij als professional, bestuurder of vrijwilliger actief in de sport? Heb je vragen of een gezonde twijfel over de  toekomst van sport in de maatschappij, in jouw organisatie of vereniging?

Geloof je dat samenwerking  tussen burgers, lokale overheden, scholen, welzijnsorganisaties en verenigingen beter kan? Bezoek dan op dinsdag 29 maart in Amsterdam het 3e Nationaal Sport Forum en laat je inspireren en regie vinden richting de toekomst.

De uitdagingen die voor ons liggen zijn talrijk en complex. Het Nationaal Sport Forum brengt bestuurders van overheden, sportorganisaties en het bedrijfsleven samen. Inzichten uit diverse disciplines, gecombineerd met paneldiscussies verruimen je kijk. Het helpt evenwichtige antwoorden te ontwikkelen op vraagstukken rond de economische en maatschappelijke functie van sport.

De volgende thema’s staan centraal deze dag:

 • Inclusieve sport 2.0
 • Update status Nationaal Sportakkoord en nieuwe wet bestuurdersaansprakelijkheid (WBTR)
 • Verenigingsmanagement en de rol van de verenigingsmanager
 • De groeiende sportvereniging/organisatie

‘Sport has the power to change the world’
Nelson Mandela

Voor wie

 • Bestuurders van sportverenigingen
 • Verenigingsmanagers
 • Belangstellenden voor de functie Verenigingsmanager
 • Wethouders en beleidsmedewerkers sport en/of sociaal domein van (gemeentelijke) overheden
 • Stafmedewerkers en verenigingsadviseurs van sportbonden, -organisaties en -koepels
 • Sportformateurs
 • Buurtsportcoaches
 • Sportconsulenten
 • Bewegingsadviseurs
 • Combinatiefunctionarissen
 • Sportregisseurs
 • Senior management van aan sport gerelateerde bedrijven
 • Academici, universiteiten en studenten in aan sport gerelateerde wetenschappen
 • Ontwikkelaars van duurzame en toekomstgerichte sportaccommodaties

Programma 

09:30

Inloop

Vanaf 09:30 uur is de zaal open en wordt je ontvangen met kofie / thee

10:00

Aanvang programma

Het ochtendprogramma begint met een welkom door de voorzitter van de Stichting Nationaal Sport Forum en een update over voor de sport relevante actuele thema’s.

Inclusieve sport 2.0

Sport is voor iedereen, althans zo zou het moeten zijn. De praktijk is vaak anders. Niet uit onwil, maar veelal door tijdgebrek bij bestuurders en/of als gevolg van hobbels van praktische aard. Toch is dat niet overal zo. Direct betrokken sprekers houden inspiratiesessies over het bij verenigingen betrekken van iedereen die dat wil. De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Een plek in de vereniging voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen
 • Een plek in de vereniging voor kansongelijke jongeren
 • Een plek in de vereniging voor doven en slechthorenden
 • Een plek in de vereniging voor blinden en slechtzienden
 • Een plek in de vereniging voor nieuwe Nederlanders
 • Een plek in de vereniging voor LHBTI’ers
 • Inspiratiesessie hoe senioren actief sportend bij de vereniging betrokken te houden
 • Inspiratiesessie sporten met een lichamelijke of geestelijke beperking

Dit blok wordt afgesloten met een inspiratiesessie door Floris Jan Bovelander over hoe hij met zijn Bovelander Foundation al sinds 2014 vele kansarme kinderen in India een persoonlijke ontwikkeling laat doormaken door middel van sport. Aansluitend is er een paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter met de zaal over de praktische toepasbaarheid van de in de sessies gepresenteerde projecten.

13:00

Lunch & netwerken

Voor de lunch is ruim tijd vrijgemaakt om gelegenheid te hebben om  inspiratie op te doen en kennis/ervaring te delen met deelnemers uit vergelijkbare of juist heel andere functies in de sportwereld.

14:00

Vervolg programma

Ingrid Vogels start het middagprogramma met een overzicht van aan inclusiviteit gerelateerde subsidiemogelijkheden.

Sinds 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe WBTR. Advocate Sanne Koster licht de strekking van deze nieuwe wet toe en zal vragen beantwoorden.

De rest van het middagprogramma is interactief en staat in het teken van de vereniging van de toekomst vanuit (naar keuze) de volgende context:

Verenigingsmanagement en de (toekomstige) rol van verenigingsmanagers

Hoe realiseren we groei voor onze sport, sportvereniging of sportorganisatie

Deelnemers verdelen zich op basis van het thema van hun keuze in 2-tallen, later 4-tallen en uiteindelijk 8-tallen over het complex (binnen of buiten). De sessie wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter.

17:00

Afsluiting & uitgebreide netwerkborrel

Na afloop van het plenaire gedeelte is er ruime gelegenheid om met een hapje en een drankje kennis en ervaring uit te wisselen met sprekers, panelleden en andere deelnemers.

Deelnemen

Locatie:  Het Nationaal Sport Forum 2022 vindt plaats op het Friendship Sports Centre in Amsterdam-Noord (https://friendshipsc.nl/)

Kosten:  Het tarief voor deelname aan deze informatieve en inspirerende dag bedraagt € 185 (exclusief 21% btw, inclusief lunch en uitgebreide netwerkborrel).

Corona-disclaimer:  De organisatie vertrouwt erop dat de bijeenkomst volgens plan op 29 maart kan doorgaan. Indien dan geldende coronarestricties het doorgaan verbieden of sterk beperken dan zal een nieuwe datum worden gekozen. Aanmeldingen blijven dan staan, waarbij de deelnemers de gelegenheid hebben kosteloos te annuleren.

Deelnamevoorwaarden

Sprekers & Panelleden

Tom van ‘t Hek
Dagvoorzitter

Maartje Fleuren
Fleuren Sportsupport

André de Jeu
Vereniging Sport & Gemeenten

Dennis Gebbink
Only Friends Amsterdam

Sanne koster
PlasBossinade Advocaten en Notarissen

Dennis

Dennis Drenthe
Sportbedrijf Gemeente Tilburg

Karin Blankenstein
John Blankenstein foundation

Arjen Hoogerwerf
Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond

Ingrid Vogels
Green2live

Okrah Donkor
Stichting Triple Threat

Monique Maks
Jeugdfonds Sport & Cultuur

Rob van Nes
International Sports Management Academy

Francis ter Horst
Accessibility

Mieke Regelink
Nederlandse Vereniging van Lesgevers Sport en Bewegen 55+

Floris Jan Bovelander
Bovelander Foundation

Johan Koning
Stichting Nationaal Sport Forum

Prof. Dr. Dewanand Mahadew
International Sports Management Academy

Gerben van Duin
sportformateur, voormalig wethouder Sport

Partners

Het Nationaal Sport Forum is een initiatief van de Stichting Nationaal Sport Forum info@nationaalsportforum.nl uitgevoerd door International Sports Management Academy (www.ism.ac). De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:

Contact

Voor nadere informatie zijn wij per e-mail bereikbaar op
info@nationaalsportforum.nl

Locatie

Friendship Sports Centre,
Beemsterstraat 652,
1027 ED Amsterdam