Deelnamevoorwaarden

Deelname aan het Nationaal Sport Forum 2021 (NSF21) is persoonlijk. Deelnemers kunnen zich niet tijdens het evenement laten vervangen. Vervanging voor aanvang is toegestaan, mits de organisatie daarvan vooraf schriftelijk of per e-mail in kennis is gesteld.

Annulering is tot en met 30 augustus 2021 kosteloos. De betaalde deelnamefee zal dan worden teruggestort. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk of via e-mail worden gedaan en zijn slechts geldig indien de ontvangst door de organisatie is bevestigd. Vanaf 1 september 2021 is annuleren niet meer mogelijk. U kunt zich wel laten vervangen door een collega (voorwaarden zie boven).

De organisatie behoudt zich het recht voor inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van het programma door te voeren. Dit houdt in dat de sprekers line-up kan worden aangepast. Bij eventuele wijzingen (bijvoorbeeld in het geval van ziekte of afzegging spreker) zal de organisatie alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen.

Na aanmelding wordt per e-mail aan het bij registratie opgegeven e-mail adres een factuur voor deelname toegezonden waarvoor een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing is. Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting behoudt de organisatie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichting.

Hoewel het programma en presentaties van het NSF21 met zorg zijn en worden samengesteld, aanvaarden de sprekers noch de organisatie enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van de presentaties.

Indien het NSF21 door overmacht niet kan plaatsvinden is de organisatie niet verplicht betaalde deelnamefees te restitueren. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, bedoeld omstandigheden als terroristische aanslagen of directe dreiging daarvan, dag van nationale rouw of weersomstandigheden die het voor sprekers en deelnemers onmogelijk maken naar Amsterdam te reizen (code rood of vergelijkbaar).

De organisatie vertrouwt erop dat de bijeenkomst volgens plan op dinsdag 21 september 2021 kan doorgaan. Indien dan geldende corona-restricties het doorgaan verbieden of sterk beperken dan zal een nieuwe datum worden gekozen. Aanmeldingen blijven dan staan, waarbij de deelnemers de gelegenheid hebben kosteloos te annuleren.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens het NSF21 of tijdens de reis naar de bijeenkomst of terugreis.

De organisatie gaat zorgvuldig om met verstrekte NAW-gegevens en zal deze niet anders gebruiken dan in verband met het NSF21 of andere door haar georganiseerde activiteiten. NAW-gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.